متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر بازاریابی بر سیستم جدید بانکداری در شعب بانک ملی خرم آباد

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-        مقدمه

نکته‌ای که در عصر حاضر دارای اهمیت فراوانی می باشد، این می باشد که عرصه رقابت در نظام بانکی بسیار پیچیده و دشوار شده می باشد و در پیش‌بینی‌های بازار آینده وضعیت پیچیده ای را ترسیم می‌نماید؛ زیرا که هنوز جای بانک‏های خارجی در کنار بانک‏های موجود خالی می باشد و اینجاست که اگر به عرصه رقابت و راهکارهای منطقی و هوشیارانه توجه نشود، بانک‏ها دچار خودزنی خواهند گردید و کم‌کم از صحنه رقابت حذف می شوند.

بازاریابی در عرصه خدمات بانکی، یک زمینه رقابتی جدید و نفس گیر می باشد که این روزها بانک های دولتی و خصوصی را با تمام توان به فعالیت و تکاپو واداشته می باشد و بزودی پیشتازان واقعی این عرصه مشخص خواهند گردید (ترپر[1]، 2000: 60).

با در نظر داشتن موارد گفته شده، در این فصل به مطالعه کلیات پژوهش پرداخته شده می باشد که در آغاز مسأله اصلی پژوهش اظهار می گردد و سپس اهمیت و ضرورت پژوهش مورد مطالعه قرار می گیرد و در ادامه به اهداف اساسی پژوهش، فرضیات پژوهش، روش پژوهش، روش گردآوری اطلاعات و قلمرو پژوهش پرداخته شده و در انتها نیز واژه ها و اصطلاحات تخصصی  پژوهش تعریف شده اند.

[1]Trepper

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-        اهداف پژوهش

الف)هدف اصلی

مطالعه تاثیر بازاریابی بر سیستم جدید بانکداری شعب بانک ملی شهر خرم آباد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ب)اهداف فرعی

  1. مطالعه تاثیر اعتماد بر سیستم جدید بانکداری شعب بانک ملی شهر خرم آباد.
  2. مطالعه تاثیر تضمین بر سیستم جدید بانکداری شعب بانک ملی شهر خرم آباد.
  3. مطالعه تاثیر تعهد بر سیستم جدید بانکداری شعب بانک ملی شهر خرم آباد.
  4. مطالعه تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر سیستم جدید بانکداری شعب بانک ملی شهر خرم آباد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر بازاریابی بر سیستم جدید بانکداری در شعب بانک ملی خرم آباد با فرمت ورد