متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر بازاریابی بر سیستم جدید بانکداری در شعب بانک ملی خرم آباد

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-        ضرورت و اهمیت پژوهش

تغییر در محیط های کسب و کار با آهنگ پر شتابی در حال روی دادن می باشد و می توان گفت که امروز همانند دیروز نیست و فردا نیز متفاوت از امروز خواهد بود. پس شرکت های موفق فردا مجبورند سه حقیقت مسلم که باعث در پیش گرفتن استراتژیهای جدید گردد را سرلوحه برنامه های کاری خود قرار داده و همواره برنامه ریزی های لازم را برای رویایی با آنها داشته باشند که این موارد به تبیین زیر می باشند:

الف) فشارهای جهانی: به موازات گسترش علوم و فنون جدید این فشارها باعث خواهند گردید تا کسب و کار و زندگی شخصی افراد جامعه به صورت مستقیم و غیر مستقیم تحت تأثیر قرار گرفته و در نیازها و انتظارات آنها تغییر ایجاد گردد.

ب) پیشرفت مستمر تکنولوژی ها: هیچ پایانی برای پیشرفت تکنولوژی های جدید متصور نیست و این پیشرفت ها کماکان ادامه خواهند داشت تا همه ما را متحیر و مبهوت خود سازند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ج) مقررات زدایی: ساده سازی و امکان بهره برداری تمام افراد جامعه از خدمات حق مسلم آنهاست، پس فشار مداوم و مستمر در خصوص آزادسازی بخش های اقتصادی همچنان وجود خواهد داشت و استنباط می گردد که سه تحول – جهانی شدن، پیشرفت های تکنولوژیکی و مقررات زدایی- فرصت های بسیار جذابی را ایجاد خواهند نمود که بهره گیری از آنها باعث ایجاد مزیت رقابتی در مؤسسات خواهند گردید (واری[1]، 2002: 89).

به همین لحاظ می باشد که تداوم استراتژی امروز خطرناک بوده و لازم می باشد تا استراتژیهای جدیدی نشانه گرفته گردد. در شرایط فعلی در عصر گذار از وضعیت موجود به یک دوره جدید هستیم که مشخصه های آن رقابت گسترده، وجود منابع اطلاعاتی و ارتباطی فراوان، افزایش پیچیدگی های کسب و کار و … می باشد (پیرز، 1381: 64). درک، شناخت و بهره گیری از مفاهیم بازاریابی در بسیاری از سازمانها در طی سالهای اخیر دچار دگرگونی شده و فقط تعداد کمی از آنها مفهوم واقعی بازاریابی را درک کرده و از آن برای بهبود امور خود بهره برداری می نمایند. بی شک مفاهیم جدید بازاریابی و ارتباط با مشتریان تا زمانی که نیاز به آن احساس نشود، مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت. پس در شرایط فعلی و با ایجاد تغییر و تحولات مختلف در جوامع، خصوصاً علوم جدید و فن آوریهای اطلاعاتی، شرکت ها و سازمانهای مختلف مفاهیم جدید بازاریابی را به دلیل نیاز به آنها با دل و جان پذیرا شده و ضمن آموزش آن به کارکنان خود نسبت به پیاده سازی و عملیاتی کردن آن در سازمان متبوع خود از هیچ کوششی فروگذار نیستند (کاتلر، 2002: 22).  بر اساس آخرین نظریات ارایه شده در راستای سیر تکاملی تأثیر بازاریابی در سازمانها، مشتریان تأثیر محوری و اصلی در هر سازمانی را بر عهده داشته و در مرکز عملیات آن سازمان قرار می گیرند، در واقع این جابجایی در تأثیر حاصل تفکر مدیران روشنفکری می باشد که غیر از به تعالی سازمان خود به چیز دیگری فکر نمی کنند و اعتقاد دارند که بایستی هرگونه فعالیت سازمان به سوی مشتری باشد و برنامه ریزی این فعالیت ها صرفاً بایستی در جهت درک، خدمت رسانی، تأمین رضایت مشتریان و ماندگار کردن آنها صورت پذیرد. این اعتقاد هست که دارایی های سازمان بدون وجود مشتریان ارزش چندانی ندارد، پس وظیفه اصلی سازمان را جذب و حفظ مشتریان و وظیفه بازاریابی را ارائه محصولات برتر و راضی نگهداشتن مشتریان برای یک دوره بلند مدت می دانند (واری، 2002: 90).

چالش اساسی مدیران سازمانها در شرایط فعلی، تغییرات مستمر در انتظارات و نیازهای مشتریان می باشد. بنابر این مدیران همواره بایستی این موضوع را در نظر داشته باشند که محیط های کاری دچار تغییر شده و نیاز به مدل های نو و روش های جدید برای غلبه بر این تغییرات هست و اینجاست که تفکرات سنتی بازاریابی پاسخگو نبوده و پارادایم جدید بازاریابی شکل خواهد گرفت (قاسمی، 1383: 109).

بازاریابی دیروز (سنتی) تنها در اندیشه یافتن مشتری بود و بازاریابی امروز و جدید دانش و هنر یافتن و نگهداری از مشتریان را عهده دار می باشد، در بازاریابی سنتی شاخص موفقیت “سهم از بازار” بود اما در بازاریابی امروزه “سهم از مشتری” شاخص موفقیت به شمار می رود و آن چیز که که برای سازمانهای امروزی ارزش تلقی می گردد، ایجاد ارتباط مستمر با مشتری و نگهداری آنها برای مدت زمان طولانی و خلق مشترک تجارب با آنها می باشد و سازمانهایی موفق هستند که بتوانند مشتریانی همیشگی برای خود ایجاد کنند که در این بین، وضعیت بانک ها نیز به دور از این قضیه نمی باشد (واری ، 2002: 91).  پس در این پژوهش بر این هستیم که به مطالعه تأثیر بازاریابی در سیستم جدید بانکداری شعب بانک ملی خرم آباد بپردازیم و با در نظر داشتن مطالب ذکر گردیده، لزوم مطالعاتی چنین، روز به روز خودنمایی می کند و بایستی در مورد آن هوشمندانه برخورد گردد که در این راه اولین گام، شناخت دقیق وضعیت موجود می باشد که این پژوهش نیز هدفی غیر از این را در سر ندارد.

[1] – Varey

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-        اهداف پژوهش

الف)هدف اصلی

مطالعه تاثیر بازاریابی بر سیستم جدید بانکداری شعب بانک ملی شهر خرم آباد.

ب)اهداف فرعی

  1. مطالعه تاثیر اعتماد بر سیستم جدید بانکداری شعب بانک ملی شهر خرم آباد.
  2. مطالعه تاثیر تضمین بر سیستم جدید بانکداری شعب بانک ملی شهر خرم آباد.
  3. مطالعه تاثیر تعهد بر سیستم جدید بانکداری شعب بانک ملی شهر خرم آباد.
  4. مطالعه تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر سیستم جدید بانکداری شعب بانک ملی شهر خرم آباد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر بازاریابی بر سیستم جدید بانکداری در شعب بانک ملی خرم آباد با فرمت ورد