سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  مطالعه تاثیر بهره گیری از سیستم های اتوماسیون اداری بر بهره وری سازمان برق

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1 ابزار گردآوری اطلاعات

در این پژوهش برای جمع­آوری اطلاعات از پرسشنامه­ی محقق ساخته مشتمل بر سه قسمت بهره گیری خواهد گردید. این قسمت­ها عبارتند از:

  1. ویژگی­های دموگرافیک
  2. اندازه بهره گیری از اتوماسیون اداری
  3. سوالات مربوط به کارایی و اثربخشی

هر کدام از این قسمت­ها از چندین سوال تشکیل شده می باشد. در بخش ویژگی­های جمعیت­شناختی سوالاتی نظیر سن، جنسیت، وضعیت تاهل، وضعیت استخدامی و … گنجانده شده می باشد. در بخش دوم پرسشنامه با طرح سه سوال، اندازه بهره گیری­ی افراد از سیستم اتوماسیون اداری سنجیده می­گردد. بالاخره، بخش سوم، سوالات مرتبط با کارایی و اثربخشی را دربر می­گیرد به طوری که 9 سوال مربوط به کارایی و 5 سوال نیز به اثربخشی سیستم اتوماسیون اداری مربوط می­گردد. جدول ‏3‑1، سوالات مطرح شده در بخش دوم و سوم پرسشنامه را نشان می­دهد. خاطر نشان می گردد در طراحی سوالات بخش سوم پرسشنامه از فاکتورهای معرفی شده توسط صرافی­زاده و علیپور (1388) بهره گیری شده­می باشد.

سوالات بخش دوم و سوم پرسشنامه، همگی سوالاتی پنج گزینه­ای در مقیاس درجه­بندی لیکرت طراحی گردیدند. البته با در نظر داشتن نوع سوالات، گزینه­های موجود در بخش دوم به صورت خیلی­کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی­زیاد می­باشد اما در بخش سوم گزینه­ها به صورت کاملاً مخالفم، مخالفم، بینابین، موافقم و کاملاً موافقم هستند. نحوه­ی نمره­دهی سوالات در بخش دوم به این شکل می باشد که به گزینه­ی خیلی­کم، نمره­ی یک، … و به گزینه­ی خیلی­زیاد، نمره­ی 5 تعلق می­گیرد. در بخش سوم نیز به گزینه­ی کاملاً مخالفم نمره­ی یک، … و به گزینه­ی کاملاً موافقم، نمره­ی 5 داده می­گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1

1-1-1 اهداف علمی

هدف علمی این پژوهش مطالعه ارتباط بهره گیری از سیستم­های اتوماسیون اداری با بهره­وری سازمان­  برق منطقه­ای یزد می­باشد.

1-1-2 اهداف کاربردی

در صورت اثبات وجود ارتباط بین اندازه بهره گیری از سیستم­های اتوماسیون اداری و بهره­وری سازمان، اهمیت سیستم­های اتوماسیون اداری بر مدیران سازمان گوشزد شده تا بدین وسیله و با فراهم کردن امکانات لازم موجبات موفقیت سازمان را فراهم نمایند.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تاثیر بهره گیری از سیستم های اتوماسیون اداری بر بهره وری سازمان برق  با فرمت ورد