سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تاثیر بهره گیری از سیستم های اتوماسیون اداری بر بهره وری سازمان برق

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-1 مقدمه

برای کشف مجهولات ‌و یافتن ‌پاسخ سوالات‌ بایستی از‌ روش پژوهش‌ مناسب و‌ مرتبط بهره گیری گردد. روش­شناسی پژوهش، شیوه­ی تحقیقات علمی را در اختیار پژوهشگر علم و دانش قرار می‌دهد. هر پژوهش، فرایندی علمی و روشمند می باشد که طی آن پژوهشگر کوشش می کند تا برای یک مساله پاسخی نظری پیدا کند و یا برای حل مشکل واقعی در دنیای علمی راهکاری یابد. روش‌ پژوهش، وسیله تعیین این امر می باشد که چگونه یک گزاره پژوهش، مورد تائید قرار گرفته یا رد می گردد. به بیانی دیگر، روش پژوهش چهارچوب عملیات یا اقدامات جستجوگرایانه برای پژوهش هدف پژوهش جهت آزمودن فرضیه یا پاسخ دادن به سوالات پژوهش را فراهم می‌آورد. دستیابی به هدف­های علم یا شناخت علمی میسر نخواهد بود، مگر زمانی که با روش­شناسی درست صورت پذیرد. به بیانی دیگر پژوهش از حیث روش می باشد که اعتبار می­یابد نه موضوع پژوهش (خاکی، 1389، صفحه­ی 155).

در این فصل آغاز، روش پژوهش به کار گرفته شده اظهار می­گردد. در بخش ‏3-3، جامعه و نمونه آماری پژوهش تشریح می­گردد. ابزار گردآوری اطلاعات و قسمت­های مختلف آن در بخش ‏3-4 معرفی می­گردد. فرضیات و متغیرهای پژوهش به ترتیب در بخش­های ‏3-5 و ‏3-6 آورده خواهند گردید. در نهایت روش تجزیه و تحلیل داده­ها در بخش ‏3-7 آورده می­گردد.

 

1-2 روش پژوهش

پژوهش حاضر به لحاظ هدف و چگونگی دسترسی به اطلاعات از نوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ روش (زیرا ارتباط بین متغیرها مد نظر می باشد)، از نوع همبستگی می باشد.

 

1-3 جامعه و نمونه آماری

در هر مطالعه آماری، جامعه، گردایه­ی عناصری می باشد که می­خواهیم دربا­ره­ی آن استنباطی به اقدام آوریم (عمیدی، 1378، صفحه­ی 10). تعداد عنصرهای هر جامعه را حجم جامعه می­نامند. کار مهم مطالعه­کننده این می باشد که با دقت و به صورتی کامل جامعه را تعریف کند. تعریف جامعه بایستی به صورت توصیف دقیق عنصرهایی باشد که به جامعه تعلق دارند. نمونه قسمتی از جامعه­ی تحت مطالعه می باشد که طبق ضوابطی خاص و از پیش تعیین شده انتخاب می­شوند. به قسمی که می­توان از این بخش با در نظر داشتن روش انتخاب، استنباط­هایی درمورد­ی کل جامعه انجام داد. فرایند انتخاب نمونه و استخراج نتایج و استنباط­های حاصل را مطالعه نمونه­ای می­گویند.

جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه­ی کارکنان سازمان برق منطقه­ای یزد می­باشد که بر اساس اطلاعات جمع­آوری شده در مجموع شامل 800 نفر می­گردد. برای تعیین حجم نمونه از ارتباط­ی زیر موسوم به فرمول ککران بهره گیری گردید:

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1

1-1-1 اهداف علمی

هدف علمی این پژوهش مطالعه ارتباط بهره گیری از سیستم­های اتوماسیون اداری با بهره­وری سازمان­  برق منطقه­ای یزد می­باشد.

1-1-2 اهداف کاربردی

در صورت اثبات وجود ارتباط بین اندازه بهره گیری از سیستم­های اتوماسیون اداری و بهره­وری سازمان، اهمیت سیستم­های اتوماسیون اداری بر مدیران سازمان گوشزد شده تا بدین وسیله و با فراهم کردن امکانات لازم موجبات موفقیت سازمان را فراهم نمایند.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تاثیر بهره گیری از سیستم های اتوماسیون اداری بر بهره وری سازمان برق  با فرمت ورد